Skip to main content
 
 

Disclaimer


Aan deze website is zorg en aandacht besteed. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat er onjuistheden in voor komen. Autodemontagebedrijf Kempenaar bv aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge hiervan, dan wel ten gevolge van welke content* op deze website ook.

Het copyright van alle in deze website opgenomen content behoort toe aan Autodemontagebedrijf Kempenaar bv, statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, tenzij uit een expliciete bronvermelding anders blijkt. Beeldmerken en merknamen zijn de juridische eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Het is niet toegestaan content van deze website in enigerlei vorm te gebruiken voor zowel commerciƫle als niet-commerciƫle doeleinden of anderszins, zonder schriftelijke toestemming vooraf van het management van Autodemontagebedrijf Kempenaar bv.

Mocht u van mening zijn dat deze website onjuistheden bevat, dan wel informatie die ten onrechte is gepubliceerd, wordt u beleefd verzocht contact op te nemen.


*) Onder 'content' wordt verstaan:

tekst, afbeeldingen, beeldmerken, downloads etc.